Informujeme vás

Nejlepší studenti 2018 nalezeni

IQRF novinky

Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v sídle firmy MICRORISC, byli pozváni opět velmi zajímaví mladí lidé. Odborná porota vybírala především podle jejich výjimečnosti a dalších aktivit, a přihlédla také k vlastnímu textu žáků, kteří ve formě eseje vyjádřili Proč stojí za to být dobrým studentem. Během finále, které moderovala paní Zdeňka Žádníková – Volencová, měli žáci možnost prezentovat před porotou své zájmy, úspěchy a mimoškolní aktivity. Číst více

IQRF Tech prezentoval na Krakowské univerzitě v rámci Vědeckého cyklu 2018

IQRF novinky

IQRF Tech se zúčastnil 8. června Vědeckého cyklu 2018 na Fakultě elektrotechniky a výpočetní techniky na Krakowské univerzitě. Během akce studenti z univerzity prezentovali příspěvky o připravovaných inovačních produktech. Jsme velmi rádi, že jsme se zúčastnili této skvělé akce. V jednom z časových úseků představil Piotr Antończyk z IQRF Tech hostům příležitosti založené na technologii IQRF a komunitě IQRF Alliance. Největší zájem vyvolal program IQRF Startup určený mladým podnikům s inovačním přístupem na začátku podnikání. Číst více

IQRF Tech in Scientific Circle Session 2018

IQRF novinky

The 8th of June IQRF Tech participated in Scientific Circle Session 2018 at the Faculty of Electrical and Computer Engineering at the Cracow University of Technology. During event students from the University presented papers about innovation products prepared by them. We were very happy to participate in this excellent event. In the one of the time slot, Piotr Antończyk from IQRF Tech presented for guests opportunities for young people based on IQRF technology and IQRF Alliance community. The greatest interest aroused IQRF Startup program dedicated for young companies with innovations approach and start up's. Číst více

Tento web používá pouze technické cookies.